Pravila nagradnih iger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Sidarta – Knjiga je lepo darilo”

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Sidarta – Knjiga je lepo darilo”, objavljene 11. 12. 2020 (v nadaljevanju “nagradna igra”) na Facebook profilu podjetja Sidarta d.o.o., Trpinčeva 41c, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 5340136 (v nadaljevanju “organizator”).

POSREDOVANJE PODATKOV:

Ta nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na naslov office@sidarta.si. Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom kot podjetjem.

SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 11. 12. 2020 do vključno 17. 12. 2020 do 23:59 ure po času organizatorja na Facebook strani https://www.facebook.com/zalozba.sidarta., Nagradna igra pa poteka na omrežju Facebook, na profilu @zalozba.sidarta. Sodelujoči/a v nagradni igri je posameznik ali posameznica (v nadaljevanju “sodelujoči”), ki odda en komentar z označenima dvema prijateljema k izpostavljeni objavi z oznako #Knjigajelepodarilo na Facebook strani @zalozba.sidarta v časovnem okviru poteka nagradne igre. Sodelujoči lahko poda več komentarjev, a v žrebu sodeluje le enkrat.  Sodelujoči lahko deli objavo na svojem zidu in všečka stran @zalozba.sidarta. Nagrajenec je posameznik ali posameznica, ki je izžreban/a za nagrade (v nadaljevanju “izžrebanec”). Med vsemi sodelujočimi bodo izžrebane 3 nagrade.

NAMEN NAGRADNE IGRE

Poslanstvo nagradne igre je promocija založbe Sidarta in zbirke Vodniki Sidarta, ki poklanja tri nagrade – 3 x knjiga Pravljične poti Slovenije.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni spletni uporabniki, državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči z odgovorom v komentar sprejme tudi pogoje sodelovanja. Mladoletni uporabniki v nagradni igri lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, lahko pa nagradno igro promovirajo. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka ter je za udeležence in sodelujoče brezplačno. Vendar uporabniki in sodelujoči sami nosijo vse morebitne stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta idr.).

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Uporabnik spleta, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora na objavo na Facebook profilu @zalozba.sidarta, označeno s #Knjigajelepodarilo, oddati svoj komentar, v katerem označi dva svoja prijatelja. Sodelujoči lahko objavo tudi deli in všečka FB stran @zalozba.sidarta.

IZBOR in ŽREBANJE

Žrebanje bo v petek 17. 12. 2020, v prostorih založbe. V žrebanju sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo vse pogoje navedene v točkah “Kdo lahko sodeluje v nagradni igri” in “Način sodelovanja v nagradni igri”. Žrebanje se izvede elektronsko preko naključnega algoritma v prisotnosti komisije organizatorja.

Nagrade bodo izžrebane med vsemi komentarji in označenimi imeni FB profilov fizičnih oseb, objavljenimi v komentarju.

NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo trem izžrebancem na Facebooku z objavo njihovih Facebook profilnih imen podelil nagrado, ki vsebuje:

3 x  knjiga Pravljične poti Slovenije

Nagrajenci bodo razglašeni v komentarju pod objavo na Facebooku, zato morajo sodelujoči objavo, ki so jo komentirali, tudi aktivno spremljati. Glede na navodila v odgovoru na komentar z obvestilom o nagradi mora izžrebanec najkasneje v roku 8 dni od razglasitve javiti svoje osebne podatke (potrebne za dostavo nagrade), v zasebno sporočilo na Facebook profil @zalozba.sidarta. Ko izžrebanec odgovori z osebnimi podatki, bo organizator posredoval nadaljnje podrobnosti o nagradi in njenem prevzemu. Fizično nagrado bo organizator nagrajencu poslal po pošti na posredovani naslov, najkasneje 7 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. Če posamezni izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do izžrebanca. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena. Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini. Menjava nagrad ni mogoča.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

-izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,,

-se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,,

-se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo izžrebanci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook profilu @zalozba.sidarta

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-Nedelovanje aplikacije Facebook in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za to,

-izpad omrežja pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev,

-kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

-kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad,

-točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove osebne podatke, s katerimi sodeluje v nagradni igri. Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre in za statistično obdelavo. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora sodelujoči podati zahtevek v zasebno sporočilo na Facebook profil @zalozba.sidarta. Prav tako se na ta naslov naslovijo tudi morebitne pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro.

OBDAVČITEV NAGRADE:

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

KONČNA DOLOČILA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik s pravili soglaša. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na svojem Facebook profilu. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Založbe Sidarta (https://www.sidarta.si/), za dodatne informacije pa zainteresirana oseba lahko pošlje tudi zasebno sporočilo na Facebook profil @zalozba.sidarta.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od dne 9. 12. 2020, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na strani www.sidarta.si.

Ljubljana, 09. 12. 2020