Administrativni podatki

Sedež podjetja

Sidarta d.o.o.
Dunajska cesta 109
1000 Ljubljana

Poslovni prostori

Dunajska cesta 109
1000 Ljubljana
Slovenija

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,

pod številko vložka 1/05750/00.
Višina osnovnega kapitala: 14.605,00 €

ID: SI90229584; Matična številka: 5340136

IBAN: SI56 6100 0000 5774 660 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana

SWIFT: HDELSI22

Podjetje Sidarta d.o.o je davčni zavezanec.
Založba je članica Strokovnega združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije pri GZS.