Pravila in pogoji poslovanja

PRAVILA IN POGOJI NAKUPOVANJA PREKO SPLETNIH STRANI ZALOŽBE SIDARTA

Kupec potrjuje, da je v celoti seznanjen s “Pravili in pogoji nakupovanja preko spletnih strani založbe Sidarta” (v nadaljevanju: “Pravila”) ter se z njimi strinja.

PLAČILNI POGOJI
Naročene knjige preko spletnih strani, lahko kupec plača:
– “po povzetju” (t.j. ob dostavi – poštarju)
– z Moneto
– s plačilno kartico
Plačilo “po povzetju” je možno le za pošiljke z naslovnikom v Sloveniji.

CENE
Cene že vključujejo DDV (5,00 %). Založba Sidarta si pridržuje pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

REKLAMACIJA
Založba Sidarta se zavezuje, da bo rešila vse reklamacije v zakonitem roku.

Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov založbe Sidarta s pripisom “reklamacija”. Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v 3 dneh od prejema pošiljke. Založba si pridržuje pravice do presojanja upravičenosti reklamacije.

Če založba nima nadomestnega izvoda reklamiranega blaga na zalogi, bo kupcu v celoti vrnila kupnino najkasneje v 10 dneh po prejemu reklamiranega blaga.

Založba Sidarta,d.o.o. lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.

VRAČILO BLAGA-ODSTOP OD POGODBE
Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema blaga, ne da bi mu bilo pri tem potrebno navesti razlog svoje odločitev in sicer na enega od dveh načinov:
– da vrne blago na založbo v 15-ih dneh po prejemu
– ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti založbo Sidarta,d.o.o. ter v 30-ih dneh po oddaji tega obvestila na založbo vrne blago.
Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov založbe nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki kot ga je prejel.
V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, Sidarta, d.o.o. kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine takoj, ko je to mogoče oz. najkasneje v roku 30 dni od prekinitve pogodbe.
Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN DRUGA DOLOČILA
Kupec dovoljuje, da prodajalec vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki kupca. Založba Sidarta d.o.o. se zavezuje, da bo s podatki o kupcu ravnala v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi.
Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Sklenjeno pogodbo hrani založba Sidarta v natisnjeni ter elektronski obliki. Kupec jo lahko dobi na vpogled po vnaprejšnji najavi in sicer vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 .

Vsi tu navedni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in založbo Sidarta,d.o.o. . Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite.